Campus Nexus gebouw 117
Akkermaalsbos 14
6708WB  Wageningen
Tel: 0317 - 46 66 00

Toestemming inzage medisch dossier

Om uw privacy te waarborgen mogen wij uw medisch dossier niet meer delen met andere zorgverleners zonder dat u hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming is belangrijk, zodat bijvoorbeeld medewerkers van de huisartsenpost ook uw medische gegevens kunnen raadplegen. In spoedsituaties kan dit zelfs van levensbelang zijn.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.vzvz.nl 

Via deze link kunt u het toestemmingsformulier downloaden, dit formulier kunt u bij ons aan de balie afgeven of in onze brievenbus deponeren.