Campus Nexus gebouw 117
Akkermaalsbos 14
6708WB  Wageningen
Tel: 0317 - 46 66 00

Online services

Inschrijven

Online quistions

Click here

Webagenda

Online appointments

Click here

Prescrisciptionservice

Prescription online

Click here