Verwijsbrieven

Aanvragen van verwijsbrieven, machtigingen, laboratorium formulieren en afmelden voor de griepprik

1. Verwijzingen aanvragen bijvoorbeeld:

  • Indien een verwijzing verlopen is
  • Voor een verwijzing naar oog/KNO arts op verzoek van opticien, audicien, ggd of het consultatie bureau kunt u de bevindingen van de desbetreffende instanties bij onze balie inleveren of inscannen en mailen naar; assistentemb@ezorg.nl.
  • Bij een verzoek om een eerste verwijzing naar een specialist of een laboratorium formulier wat niet bedoeld is voor controles dient u altijd eerst met ons telefonisch te overleggen.


2. Machtiging aanvragen bijvoorbeeld:

  • Logopedie (ovv het probleem)
  • Aanschaffen van hulpmiddelen
  • Het aanvragen van incontinentiemateriaal of verbandmiddelen

3. Laboratoriumformulier voor controle van bijvoorbeeld:

  • Schildklier
  • Bloeddruk
  • Diabetes


4. Afmelden voor de griepprik.

5. Voor het inbrengen van ideeën. Zo blijven wij op de hoogte aangaande uw wensen en behoeften.

Alle andere vragen nemen wij niet in behandeling.

Formulier

Uw bericht
Versturen

© Meuwissen en van Ballegooijen 2020  |  Privacy Statement Webdesign: Web Made Easy

Delen