Toestemming inzage medisch dossier

Om uw privacy te waarborgen mogen wij uw medisch dossier niet meer delen met andere zorgverleners zonder dat u hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming is belangrijk, zodat bijvoorbeeld medewerkers van de huisartsenpost ook uw medische gegevens kunnen raadplegen. In spoedsituaties kan dit zelfs van levensbelang zijn. 

LSP Toestemming

De huisarts maakt gebruik van een beveiligd netwerk -het LSP- om electronische medische gegevens indien nodig te delen met de huisartsenpost. Hiervoor dient u toestemming te geven.

Via onderstaande link kunt u het toestemmingsformulier downloaden, dit formulier kunt u bij ons aan de balie afgeven of in onze brievenbus deponeren.

Meer informatie Download Formulier

© Meuwissen, van Ballegooijen, Vosseberg 2020  |  Privacy Statement  | Deze SMART site is gemaakt met SMART Websites

Delen