Medisch Centrum Kortenoord
Huisartsenpraktijk Meuwissen en van Ballegooijen
Binnenhaven 69 e
6709 PD Wageningen
T: 0317  415 001 - voor SPOED toets 1
F: 0317 410 228
email : assistentemb@ezorg.nl

Toestemming inzage medisch dossier

Om uw privacy te waarborgen mogen wij uw medisch dossier niet meer delen met andere zorgverleners zonder dat u hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming is belangrijk, zodat bijvoorbeeld medewerkers van de huisartsenpost ook uw medische gegevens kunnen raadplegen. In spoedsituaties kan dit zelfs van levensbelang zijn.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.vzvz.nl 

Via deze link kunt u het toestemmingsformulier downloaden, dit formulier kunt u bij ons aan de balie afgeven of in onze brievenbus deponeren.