Medisch Centrum Kortenoord
Huisartsenpraktijk Meuwissen en van Ballegooijen
Binnenhaven 69 e
6709 PD Wageningen
T: 0317  415 001 - voor SPOED toets 1
F: 0317 410 228
E: assistentemb@ezorg.nl

Nieuws

Onze praktijk geaccrediteerd

Vanaf 02-01-2014 is onze praktijk geaccrediteerd!

Wat houdt dit in?
Een geaccrediteerde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om
dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht door het NPA (NHG Praktijk Accreditering). Daarna
zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medische handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld.

Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

 VERTREK  dr. Jochemsen 

Geachte patiënten,

Ik heb de laatste jaren met veel plezier in Kortenoord gewerkt maar op 11 januari 2019 was ik voor het laatst in de praktijk. Dit omdat ik een nieuwe functie heb gekregen aan de huisartsopleiding van de universiteit van Amsterdam. Ik dank u hartelijk dat ik uw huisarts mocht zijn. Aan u allen een goede gezondheid toegewenst!

 Met vriendelijke groet,

H.G.A. Jochemsen-van der Leeuw, de ‘’vrijdag’’ dokter.

Mw. N. Vosseberg zal vanaf 01-02-2019 de werkzaamheden van mw. Jochemsen overnemen.