Afspraak maken met huisarts S.P.M. Van Dinther

Nieuws van Huisartsenpraktijk Meuwissen
van Ballegooijen
Vosseberg

Lees hier het laatste nieuws.

COVID -19 UPDATE

05 maart 2021

Er komen veel vragen bij ons binnen over wanneer patiënten een covid vaccinatie kunnen krijgen. Wij hanteren daarin de richtlijnen van het RIVM en krijgen pas kort van te voren te horen welke leeftijdsgroepen of op welke medische indicatie wij kunnen gaan oproepen. Zodra u aan de beurt bent krijgt u vanzelf van ons of van de overheid bericht. 

Op dit moment zijn we bezig om de  patiënten geboren in 1956 en 1957 op te roepen en patiënten met een BMI  > 40.  Zij krijgen de covid vaccinatie van AstraZenica die 2 x gegeven moet worden.

U ontvangt een uitnodiging met een vaste datum en vaste tijd, u kunt deze niet wijzigen. De vaccinatiedata zijn: dinsdag 16 maart en vrijdag 28 mei. 

De rijksoverheid heeft een aanvang gemaakt met de oproepen voor de 75- 79 jarigen. Deze groep krijgt de uitnodigingen thuisgestuurd en de vaccinaties worden verzorgd door de GGD. 

Voor overige informatie over Corona, zie hieronder. 


ONLINE INZAGE  in uw DOSSIER

02 december 2020

  Online inzage van uw dossier:
Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn of haar computer in uw medische dossier. Bijvoorbeeld een advies om meer te sporten of uw medicijnen.

Vanaf 1 juli 2020 is er een koppeling gerealiseerd zodat u zelf uw gegevens online kunt lezen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

• Het advies van uw huisarts
• De uitslagen van een onderzoek (bijvoorbeeld een bloedonderzoek)
• De lijst met uw medicijnen
• Uw allergieën

Op deze manier heeft u meer informatie over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe kan ik mijn medische gegevens inzien?
Via de e-services op onze website kunt u in uw eigen huisarts-dossier inloggen. Indien u nog geen gebruik maakt van de e-services, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de assistente. U dient zich hiervoor te komen legitimeren bij de balie waarna u vervolgens uw inlogcodes ontvangt.

VERKLARING MONDKAPJES 

10 december 2020

 Wij krijgen als huisarts vragen van patiënten om een verklaring af te geven dat zij geen mondkapje kunnen dragen. Dit is geen taak voor de eigen huisarts. (bron LHV). In Nederland worden eventuele verklaringen door onafhankelijke artsen afgegeven en niet door de behandelende (huis)artsen. Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen geneeskundige verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje‘ opgesteld. Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in meerdere talen, en kunt u vinden op : https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

Kaartje voor mensen die vanwege ziekte of beperking geen mondkapje dragen

Om u extra te ondersteunen bij het aantonen dat u onder de uitzondering valt en om te zorgen voor meer eenduidigheid bij de handhaving, is er in overleg met cliëntenorganisaties gewerkt aan een kaartje voor u als patient. Op het kaartje staat duidelijk dat u zich beroept op de uitzondering. Dit kaartje kunt u als eerste tonen aan een handhaver. U kunt op dit kaartje desgewenst eigen informatie toevoegen; bijvoorbeeld in het kort de reden van het niet dragen van een mondkapje, een naam en telefoonnummer van uw behandelaar of een naaste of een stempel of sticker van uw zorginstelling.

U kunt het kaartje voor uitzondering op de mondkapjesplicht zelf uitprinten op : https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf

of kijk voor meer info op : www.rijksoverheid.nl  

GRIEPVACCINATIES 

11 november 2020

Griepvaccinaties 2020/ nalevering

Wij hebben nog een aantal griepvaccinaties over na de inentingsdagen. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u ons bellen.

De patienten in de leeftijdsgroep 60-69 jaar die na de oproep van de staatssecretaris hebben afgezien van hun griepvaccinatie en/of de groep patienten die voorgaande jaren van de griepvaccinatie heeft afgezien maar deze alsnog graag willen hebben, mogen ons  ook bellen. 

CORONA NIEUWS 

05 oktober 2020

aanvragen Covid-19 testen via de GGD
0800 - 1202

LANDELIJK INFORMATIENUMMER CORONA
0800 - 1351

 INFORMATIENUMMER CORONA- APP
0800 - 1920

De praktijk is op dit moment nog toegankelijk voor reguliere zorg en voor mensen zonder luchtwegklachten/hoesten. Ook is onze balie geopend voor belangrijke zaken dit niet telefonisch afgehandeld kunnen worden. Het maken van afspraken graag telefonisch en niet aan de balie.

Kom niet naar onze praktijk indien:

 • u verkoudheidsklachten/smaak/reukverlies/ /luchtwegklachten/keelklachten en/of koorts heeft
 • indien één van uw gezinsleden COVID pos getest is of in afwachting is van de testuitslag
 • indien u recent (<2wk) in contact bent geweest met een covid patient 
 • indien u recent (<2wk) in een land bent geweest met een oranje of rood reisadvies.

Wij verzoeken u  verder vriendelijk :

 • bij uw bezoek aan onze praktijk een mondkapje te dragen,
 •  zoveel mogelijk vooraf telefonisch te overleggen en niet zonder afspraak naar de praktijk te komen.
 • Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat en indien mogelijk alleen om drukte in de wachtkamer te vermijden     

 U kunt zich ook  online aanmelden voor een coronatest en uw testresultaten online inzien.
(digitale triage en inloggen via DigiD)
zie : https://nos.nl/l/2343168

websites waar u ook duidelijke informatie kunt vinden zijn :

 www.thuisarts.nl  
www.pharos.nl/coronavirus/

www.coronamelder.nl 

PNEUMOKOKKEN VACCINATIE

11 november 2020

Uitnodiging 2020/ nalevering

In het najaar van 2020 heeft iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 een uitnodiging van de huisarts gekregen voor een gratis pneumokokkenprik. Helaas was de landelijke voorraad niet voldoende waardoor wij een aantal patienten niet hebben kunnen vaccineren. We hebben inmiddels een beperkte nabestelling kunnen doen.  Zodra de vaccinaties binnen zijn zullen wij zelf de patienten gaan benaderen die alsnog een vaccinatie kunnen krijgen. 

voor meer informatie: 

https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020

PROJECT  OPEN 

06 augustus 2020

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn of haar computer in uw medische dossier. Bijvoorbeeld het advies om meer te sporten of advies over uw medicijnen.

Per 1 juli 2020 kan elke patiënt in Nederland die dat wil ook online toegang krijgen tot zijn medische gegevens bij de huisarts. Dit is in de wet geregeld via de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). project OPEN helpt huisartsen en huisartsenorganisaties online inzage voor patiënten mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Het advies van uw huisarts   
 • De uitslagen van een onderzoek    (bijvoorbeeld een bloedonderzoek) (dit kunt u ook inzien als u inlogt op "mijn ZGV" met uw DigiD code )   
 • De lijst met uw medicijnen 
 • een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis   
 • Uw allergieën.

Ons systeem wordt op het moment in gereedheid gebracht voor deze service.   We zullen u op de hoogte houden van de voortgang en u ter zijner tijd informeren met de instructies om in te loggen. 

Associatie mevr N. Vosseberg 

28 mei 2020

Per 1 juli is de maatschap van dhr Meuwissen en mevr van Ballegooijen uitgebreid na de associatie met mevr N. Vosseberg. Zij is al geruime tijd werkzaam in ons team op maandag,  woensdag en vrijdag. 

samenwerking Porta Vita

28 mei 2020

Wij zijn overgestapt naar het Healthprogramma VipLive waardoor de samenwerking met het programma Porta Vita is komen te vervallen.

Patiënten die een digitaal logboek bijhouden in Portavita en die hun metingen en gegevens willen bewaren adviseren wij om de gegevens op eigen computer op te slaan. 

Onze praktijk geaccrediteerd

2 januari 2014

Vanaf 02-01-2014 is onze praktijk geaccrediteerd!

Wat houdt dit in?
Een geaccrediteerde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om
dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht door het NPA (NHG Praktijk Accreditering). Daarna
zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medische handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld.

Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

© Meuwissen, van Ballegooijen, Vosseberg 2020  |  Privacy Statement  | Deze SMART site is gemaakt met SMART Websites

Delen