Medisch Centrum Kortenoord
Huisartsenpraktijk Meuwissen en van Ballegooijen
Binnenhaven 69 e
6709 PD Wageningen
T: 0317  415 001 - voor SPOED toets 1
F: 0317 410 228
: assistentemb@ezorg.nl

Nieuws

Onze praktijk geaccrediteerd

Vanaf 02-01-2014 is onze praktijk geaccrediteerd!

Wat houdt dit in?
Een geaccrediteerde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om
dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht door het NPA (NHG Praktijk Accreditering). Daarna
zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medische handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld.

Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

GRIEPVACCINATIES 

Datum: 5 november 2019

Tijd 15.00 - 18.00 uur

in uw huisartsenpraktijk: Binnenhaven 69e

De griepprik wordt uitsluitend op uitnodiging gegeven. Mocht u  niet langer gebruik willen maken van de griepspuit dan kunt u zich telefonisch afmelden of op ons mailadres: assistentemb@ezorg.nl onder vermelding van ;

 “definitieve afmelding GV”. 

Als u echt verhinderd bent, zijn er 2 reserve datums waarvoor u GEEN afspraak hoeft te maken:

1) Donderdag 14 november 2019 van 8.00 uur tot 8.30u

2)Maandag 18 november 2019 van 16.00 uur tot 16.30u

 Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik, kunt u ook kijken op www.rivm.nl/griepprik

 Uw huisartsen Dhr. Meuwissen en Mw. Van Ballegooijen