Afspraak maken met huisarts S.P.M. Van Dinther

Praktijknieuws

Lees hier het laatste nieuws over de praktijk..

INVOERING NO-SHOW/NIET VERSCHENEN TARIEF

01 augustus 2023

Het komt helaas steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner verschijnen. Met ingang van 1 augustus 2023 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Vereniging Huisartsen (LHV) een 'no-show' tarief invoeren. Dit betekent dat als u niet verschijnt op uw afspraak, u eenmalig schriftelijk een waarschuwing ontvangt. Wanneer er een tweede keer een afspraak wordt gemist, zijn wij genoodzaakt u hiervoor een factuur in rekening te brengen.

Waarom een no-show tarief?
Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, assistente of praktijkondersteuner ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan indien mogelijk uiterlijk 1 werkdag van te voren telefonisch bij de assistente op nummer 0317415001. De afspraak wordt dan uit onze agenda verwijderd, wij kunnen dan een andere patiënt helpen en u kunt zo nodig direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.

Het no-show tarief bedraagt:
€15,- voor een kort consult en €30,- voor een lang consult.
Dit geldt voor afspraken bij al onze medewerkers, huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners.

Let op: Een factuur voor no-shows wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

BEREIKBAARHEID PRAKTIJK

28 oktober 2021

Wij verlenen graag goede zorg en streven voortdurend naar verbetering van de zorg aan u als patiënt. Helaas staat deze zorg onder druk en hebben wij onze telefonische bereikbaarheid moeten aanpassen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen:

08.00u en 10.00u,
11.00u en 12.00u
13.30u en 16.00u.

Wij vragen om uw begrip

ZORGGIDS WAGENINGEN

28 juni 2021

Snel en eenvoudig de juiste zorgverlener in de buurt vinden? Gebruik dan Zorggids Wageningen! Zorggids Wageningen biedt een overzicht van alle zorgverleners in Wageningen. Ook vind je er alle relevante informatie en de contactgegevens per zorgverlener. Onze praktijk is hier ook te vinden.

Maak kennis met Zorggids Wageningen. Ga naar zorg.gidswageningen.nl of bekijk het filmpje voor een eerste indruk

HITTEPLAN

16 juni 2021

Voorkom gezondheidsproblemen door warm weer. Sommige medicijnen kunnen bij hitte tot gezondheidsproblemen leiden doordat de water- en zouthuishouding in het lichaam verstoord wordt. Dit kan leiden tot uitdroging, te weinig zweten of onwel worden. Weet wat u moet doen als het warm wordt !   kijk voor meer informatie op   https://www.rivm.nl/hitte/wat-te-doen-bij-hitte

ONLINE INZAGE IN UW DOSSIER

02 december 2020

Online inzage van uw dossier:
Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn of haar computer in uw medische dossier. Bijvoorbeeld een advies om meer te sporten of uw medicijnen.

Vanaf 1 juli 2020 is er een koppeling gerealiseerd zodat u zelf uw gegevens online kunt lezen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Het advies van uw huisarts
  • De uitslagen van een onderzoek (bijvoorbeeld een bloedonderzoek)
  • De lijst met uw medicijnen
  • Uw allergieën

Op deze manier heeft u meer informatie over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe kan ik mijn medische gegevens inzien?
Via de e-services op onze website kunt u in uw eigen huisarts-dossier inloggen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Uw zorg online. 

ONZE PRAKTIJK GEACCREDITEERD!

02 januari 2014

Vanaf 02-01-2014 is onze praktijk geaccrediteerd!

Wat houdt dit in?
Een geaccrediteerde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om
dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht door het NPA (NHG Praktijk Accreditering). Daarna
zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medische handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld.

Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

© Meuwissen, van Ballegooijen, Vosseberg 2020  |  Privacy Statement  | Deze SMART site is gemaakt met SMART Websites

Delen