LET OP! WEGWERKZAAMHEDEN

11 september 2023

Vanaf deze week vinden er werkzaamheden plaats aan de weg. Onderstaand vindt u de link om welke weg het gaat en aangeeft welke omleiding u kunt volgen om bij het medisch centrum kortenoord te komen.

https://www.ntp.nl/projecten/kortenoordallee/

Welkom op de website van huisartsenpraktijk
Meuwissen, van Ballegooijen, Vosseberg 

Huisartsenpraktijk van der Duin en van Dinther zal voortgezet worden als Huisartsenpraktijk Medin.

Wij zijn gevestigd in Medisch Centrum Kortenoord. Op deze website vind u alle belangrijke informatie over onze praktijk.

INVOERING NO-SHOW/NIET VERSCHENEN BERICHT

01 augustus 2023

Het komt helaas steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner verschijnen. Met ingang van 1 augustus 2023 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Vereniging Huisartsen (LHV) een 'no-show' tarief invoeren. Dit betekent dat als u niet verschijnt op uw afspraak, u eenmalig schriftelijk een waarschuwing ontvangt. Wanneer er een tweede keer een afspraak wordt gemist, zijn wij genoodzaakt u hiervoor een factuur in rekening te brengen.

Waarom een no-show tarief?
Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, assistente of praktijkondersteuner ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan indien mogelijk uiterlijk 1 werkdag van te voren telefonisch bij de assistente op nummer 0317415001. De afspraak wordt dan uit onze agenda verwijderd, wij kunnen dan een andere patiënt helpen en u kunt zo nodig direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.

Het no-show tarief bedraagt:
€15,- voor een kort consult en €30,- voor een lang consult.
Dit geldt voor afspraken bij al onze medewerkers, huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners.

Let op: Een factuur voor no-shows wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Online Services
Meuwissen, van Ballegooijen, Vosseberg

Medicatie voor 10 uur ’s morgens aangevraagd,
kunt u de volgende werkdag na 16.00u ophalen
bij uw apotheek. 

Voordat u gebruik kunt maken van onderstaande online services, dient u een inlogcode met wachtwoord aan te vragen. Hiervoor dient u zich te komen legitimeren aan de balie van onze praktijk. U krijgt dan de benodigde inloggegevens van de assistente. U kunt uw chronische medicatie aanvragen via de website of via onze receptenlijn (tel.)   U kunt ook gebruik maken van de herhaalservice van uw apotheek. Vraag uw apotheek voor meer informatie. 

Meuwissen,
van Ballegooijen  Vosseberg

Binnenhaven 69 e 
6709PD Wageningen 
T: 0317  415 001  
E: assistentemb@ezorg.nl
F: 0317 410 228

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00

SPOED 

Voor dringende zaken tijdens avond, nacht en weekend kunt u terecht bij: Huisartsenpost Gelderse Vallei in Ede
T: 0318-200 800 

Afspraken maken 

Tussen 08:00 en 10:00 uur kunt u ons bellen voor het maken van afspraken, het opvragen van uitslagen of aanvragen van een telefonisch consult of een visite.

voor overige vragen zijn wij op werkdagen bereikbaar van 08:00 tot 17:00. 


's Ochtends tussen 10:00 en 11:00  's middags tussen 12:30 - 13:30 en na 16.00u zijn wij uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar i.v.m. pauze en overleg.

Medisch Centrum Kortenoord

Wij vinden dat een sterke eerste lijn de toekomst van de gezondheidszorg waarborgt voor iedereen en de zorg naar een hoog niveau tilt.

Contact

© Meuwissen, van Ballegooijen, Vosseberg 2020  |  Privacy Statement  | Deze SMART site is gemaakt met SMART Websites

Delen